Polityka Prywatności


Podczas przeglądania naszej strony internetowej, rozmowy telefonicznej z nami, kontaktu mailowego oraz wypełniając formularz kontaktowy, powierzasz nam przetwarzanie swoich danych osobowych. Poniżej zawarliśmy informacje na ten temat.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma: Inside Park S.A. ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń KRS 0000841673, NIP 9562318255, REGON 364767604 W razie pytań i wniosków dotyczących Twoich danych, możesz napisać na e-mail: biuro@insidepark.pl lub listownie na adres firmy. Administrator zapewnia ochronę powierzanych mu danych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 1. Przetwarzane dane

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe:
 2. Imię
 3. Nazwisko
 4. Adres zamieszkania / prowadzenia działalności
 5. Nazwa firmy
 6. Adres poczty elektronicznej
 7. Nr telefonu kontaktowego
 8. NIP

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane
z korzystaniem ze strony do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu. Dane
te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę:

 1. Adres IP komputera i serwera
 2. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 3. Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 4. Czas nadejścia zapytania
 5. Pierwszy wiersz żądania HTTP
 6. Kod odpowiedzi HTTP
 7. Liczbę wysłanych przez serwer bajtów

Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik

Informacje o przeglądarce użytkownika

Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, przetwarzane są w celu wykonania umowy
lub podjęcia działań przed jej finalizacją oraz celach statystycznych i marketingowych, 
jak również dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym organów publicznych.

 1. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zawarcia umowy.

 1. Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 6 lat od dnia realizacji umowy lub do czasu złożenia żądania ograniczenia ich przetwarzania, chyba,
że przepisy prawa stanowią inaczej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Firmami przetwarzającymi Twoje dane osobowe mogą być webtolearn.pl

W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Inside Park S.A. ul. Prosta 12-14/1, 87-100 Toruń KRS 0000624653, NIP 9562318255, REGON 364767604 wymaga zapewnienia zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych
 3. żądania usunięcia swoich danych osobowych
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. żądania przenoszenia danych osobowych
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jednak nie ma to wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nasza skrzynka mailowa oraz zbierane przez nas dane statystyczne znajdują się na serwerach gmail

 1. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej wersji
na stronie www.inwestujewnieruchomosci.pl

Polityka prywatności aplikacja

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej “FlatApp”, zwanej dalej „Aplikacją”.

3. Instalując Aplikację i zakładając Konto użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje Regulaminy zamieszczone na stronie internetowej https://www.insidepark.pl

4. Dane wprowadzone w Aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników.
5. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. położenia, dane urządzenia, typu systemu operacyjnego.
6. Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania.
7. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
9. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
10. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

11. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie https://www.insidepark.pl